TOP

ลิงค์วัดต่างๆ
วัดท่าการ้อง
วัดประดู่ทรงธรรม
โทรทัศน์
ช่อง 3 ช่อง 5
ช่อง 7 ช่อง 9
ช่อง 11 ช่อง ITV
UBC Nation
โทรศัพท์
GSM 1-2-Call
DTAC Dprompt
Orange Hutch
True TOT
ส่งข้อความ
MobileQ 152
GSM DTAC
ข่าว/หนังสือพิมพ
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
กระแสหุ้น
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรษฐกิจ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
แนวหน้า
บ้านเมือง
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
มติชน
สยามกีฬา
สยามธุรกิจ
สยามรัฐ
Bangkok Post
INNโปรแกรมทัศนะศึกษา
สำหรับนักเรียน นักศึกษา และคณะบุคคลทั่วไป
ประสบการณ์แปลกใหม่ทางวิทยาศาสตร์ เพลิดเพลินกับการเรียนรู้สู่บุตรหลานและ
ตัวท่านเอง กับบรรยากาศแปลกใหม่ทันสมัยกับการทดลองวิทยาศาสตร์ และการค้นพบด้วยตัวเอง ซื่งเป็นรากฐานของนักวิทยาศาสตร์ และแวะชมหออัครศิลปิน ซึ่งเป็นที่จัดแสดงนิทรรศการถาวรด้วยเทคโนโลยี่อันทันสมัยเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ รวมทั้งประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติทุกแขนง เป็นการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ ที่แปลกใหม่ และไม่จำเจ
  สนใจ Click ขอรายละเอียด
พระนครศรีอยุธยาอดีตราชธานีของไทย ที่มีระยะเวลานานถึง ๔๑๗ ปี มีกษัตริย์ปกครองจำนวนทั้งสิ้น ๓๓ พระองค์ ในช่วงระยะเวลาอันยาวนานดังกล่าวนี้ บรรพชนของไทยได้สร้างสรรค์ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ไว้เป็นอนุสรณ์อย่างมากมาย จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๓๑๐ กรุงศรีอยุธยาถึงกาลล่มสลาย ทำให้เกิดราชธานีขึ้นใหม่ ที่กรุงธนและกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ฯ ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ๒๐๐ปีเศษ แม้พระนครศรีอยุธยาจะเหลือแต่ซากปรักหักพัง แต่ก็ยังแสดงถึงร่องรอยของความยิ่งใหญ่ ไว้ให้ค้นคว้าศึกษาอีกเป็นอันมาก
  สนใจ Click ขอรายละเอียด
ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย นับได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของแหล่งอารยธรรมที่สำคัญ แห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ ได้มีการค้นพบและขุดค้นทางโบราณคดีของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ บริเวณลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำลพบุรีเป็นจำนวนมากมาย ที่มีวัฒนธรรมความเจริญและเทคโนโลยี ไม่ด้อยไปกว่าชุมชนใดในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองที่เป็นพื้นฐานอันสำคัญ ที่มีผลให้ชุมชนได้พัฒนาขึ้นมาเป็นสังคมเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในลำดับ ต่อมา
  สนใจ Click ขอรายละเอียด
กำแพงเพชร เป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งในสมัยสุโขทัย สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๐ ซึ่งเมืองกำแพงเพชร ปรากฏชื่อเป็นครั้งแรกในจารึกวัดมหาธาตุ และวัดพระศรี ในพระราชพงศาวดาร กรุงศรีอยุธยา เรียกเมืองกำแพงเพชรนี้ว่า "เมืองชากังราว" หรือ "ชาดงราวกำแพงเพชร" มีฐานะเป็น เมืองลูกหลวงและเมืองพญามหานครของสุโขทัย มาตามลำดับ
  สนใจ Click ขอรายละเอียด
สุโขทัยเป็นราชธานีในประวัติศาสตร์ของชาติไทย อารยธรรมความเจริญของอาณาจักรสุโขทัย ยังปรากฏให้เห็นจากซากโบราณสถานที่เหลือตกทอด มาถึงปัจจุบันนี้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า หลักฐานทางประวัติศาสตร์ จึงได้เริ่มประกาศขึ้นเป็นทะเบียนโบราณสถานในเขตเมืองและ นอกเมืองสุโขทัย ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๗๘ จนกระทั่งระหว่างพุทธศักราช ๒๔๙๕ - ๒๕๐๒ รัฐบาลได้อนุมัติเงินจาก กองสลากกินแบ่ง ให้กรมศิลปากรดำเนินการ จัดทำผังเมืองสุโขทัย และขุดแต่งบูรณะโบราณสถานบางแห่ง ในบริเวณเมืองเก่าสุโขทัย นับเป็นระยะแรกของการบูรณะและ พัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
  สนใจ Click ขอรายละเอียด
ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นโบราณสถานที่สำคัญ มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งเด่นอยู่บนยอดภูเขาไฟ ที่ระเบิดและดับสนิท เมื่อ ๙๐๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ การวางผังสิ่งก่อสร้างเป็นระเบียบได้สัดส่วนลงตัว ตั้งแต่บันไดทางขึ้นไปจนถึงตัวปราสาท เป็นปราสาทบนภูเขาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีขนาดใหญ่ มีผังสมบูรณ์ และยังคงสภาพเดิมมากที่สุด ถือได้ว่าผู้สร้างศาสนสถานแห่งนี้ ได้เลือกทำเลการก่อสร้าง ได้อย่างเหมาะเจาะ
  สนใจ Click ขอรายละเอียด
พระนครคีรี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า เขาวัง นั้น เป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นบนยอด เขาสมน (สะ - หมน) หรือ เขาสมณ (สะ - มะ - นะ) พระราชทานนามว่า เขามหาสวรรค์ โดยมีเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นแม่กองในการก่อสร้าง (ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๒
  สนใจ Click ขอรายละเอียด
เมืองศรีสัชนาลัย เป็นเมืองที่มีความสำคัญมากเมืองหนึ่งของแคว้นสุโขทัย เมื่อแรกตั้ง มีฐานะเป็นราชธานีควบคู่มากับสุโขทัยโดยตลอด ต่อมาสมัยหลังได้ลดฐานะเป็นเมืองลูกหลวง จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยามีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นโท และในที่สุดเมืองศรีสัชนาลัยก็ถูกปล่อยทิ้งร้าง ประวัติการสร้างเมืองศรีสัชนาลัย เชื่อกันว่าที่ตั้งเดิมอยู่ทางตอนใต้ของเมืองศรีสัชนาลัย ชื่อว่า เมืองชะเลียงมีอายุเก่าแก่ไม่น้อยกว่าพุทธศตวรรษที่ ๑๖ เป็นต้นมา ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ได้ย้ายมาสร้างเมืองใหม่ในบริเวณที่ปัจจุบัน
  สนใจ Click ขอรายละเอียด
จังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันเป็นปากประตูเปิดไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นศูนย์กลางสำคัญของ ภาคอีสานของประเทศไทย ด้วยพัฒนาการตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มนุษย์รู้จักเพียงการใช้หินมาทำ เครื่องมือ เครื่องใช้ จนกระทั่งมนุษย์ในอดีตที่ราบสูง บริเวณแอ่งโคราชแห่งนี้ รู้จักเทคนิค วิธีการตัดหินจากภูเขา แล้วยกเอาหินก้อนใหญ่ ๆ มาเป็นระยะทางไกล ๆ เพื่อก่อสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า "ปราสาท"
  สนใจ Click ขอรายละเอียด

ที่ลุ่มน้ำแควน้อย มีเมืองโบราณแห่งหนึ่ง เรียกกันว่า "เมืองสิงห์" ซึ่งได้ขุดค้นพบโครงกระดูก ของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่รู้จักใช้โลหะ มาทำเครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องประดับแล้ว และได้พบฐานโบราณสถานอิฐ ในสมัยทราวดี จนกระทั่งมีการก่อสร้างปราสาทด้วยศิลาแลง ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ เมืองสิงห์แห่งนี้คงจะเป็นเมืองที่มีชื่อกล่าวถึงในจารึก ปราสาทพระขรรค์ในประเทศกัมพูชา และอาจกล่าวได้ว่า เป็นโบราณสถานแบบเขมร ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของประเทศไทย

  สนใจ Click ขอรายละเอียด
ภูพระบาท ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวอำเภอบ้านผือ ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร สภาพทั่วไปเป็นป่าโปร่ง มีพืชพรรณธรรมชาติประเภทไม้เนื้อแข็งขึ้นปกคลุม เช่น ไม้มะค่า ไม้แดง ไม้ชินชัน ไม้เต็งรัง ไม้ประดู่ ด้วยเหตุนี้ ภูพระบาท จึงอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้ มีชื่อว่า "ป่าเขื่อนน้ำ" เป็นแหล่งกำเนิดของลำธารหลายสาย เช่น ห้วยหินลาด ห้วยด่านใหญ่ ห้วยหินร่อง และห้วยนางอุสา ซึ่งไหลลงไปบรรจบกับแม่น้ำโขงทางทิศตะวันออก และไหลลงสู่แม่น้ำโขง ที่อำเภอท่าปอ จังหวัดหนองคาย
  สนใจ Click ขอรายละเอียด
มิได้เป็นเพียงหลักฐานของความอุดมสมบูรณ์และความเจริญทางวัตถุธรรม ของพื้นที่ภาคอีสานเหนือของประเทศไทย มาตั้งแต่อดีตกาล ๕,๖๐๐ ปีมาแล้วเท่านั้น แต่ประวัติ การค้นพบ ตลอดจนการปล้นอดีตครั้งใหญ่ เมื่อประมาณ ๒๐ ปี มาแล้ว เป็นแรงกระตุ้นที่ส่งผลกระทบ ต่อแนวความคิดเรื่องการอนุรักษ์และการร่างกฎหมายขึ้น เพื่อต่อต้านการทำลายล้างเช่นนี้ ที่ได้เกิดขึ้น กับหลายๆ ประเทศ เช่นเดียวกันทั่วโลก ได้ตระหนักถึงความเป็นเจ้าของร่วมกันต่อความสูญเสียของ แหล่งวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์แห่งนี้ ซึ่งควรสงวนรักษาแหล่งวัฒนธรรม อันเป็นหลักฐานสำคัญ ของประวัติศาสตร์มนุษยชาติสากลไว้ เพื่อเป็นมรดกของโลกสืบไป
  สนใจ Click ขอรายละเอียด
ภายในเมืองโบราณเค้าจะแบ่งโซนเป็นภาคต่างๆของประเทศไทย
ก็เลือกเอาว่าใครจะเริ่มไปเที่ยวกันที่จุดไหนกันก่อน จะไปที่ไหน
ก็สามารถดูได้จากแผนที่ในโบชัวร์ที่เค้าแจกมา สำหรับผมเลือก
ไปทางอีสานก่อนเลย อยากเห็นพระธาตุพนมจำลองว่าเค้าจะจำลอง
ออกมาได้เหมือนจริงขนาดไหน ภายในเมืองจำลองจะมีร้านค้าตามแต่ละจุด ห้องน้ำก็สะอาดสร้างกลมกลืนกับสถานที่เค้ารักษาความสะอาดได้ดีน่าชมครับ
ทั้งที่พื้นที่ออกจะกว้างใหญ่แต่ไม่ค่อยจะเห็นมีขยะตามรายทางเลย
นอกจากบางจุดที่มีนักท่องเที่ยวมักง่ายทิ้งพวกพลาสติกห่อขนมชิ้นเล็กๆตามซอกหินต่างๆ หากอากาศร้อนก็จะมีศาลาที่พักตามรายทางหรืออาจเข้าไปพักหลบร้อนในตัวสถาน
ที่จำลองที่เค้าสร้างก็ตามสบายครับ เพราะสถานที่ทุกที่นั้นสะอาดมีคนดูแลตลอดเวลาอยู่แล้ว

  สนใจ Click ขอรายละเอียด
มืองจำลอง
งานจำลองสถาที่สำคัญทั้งของไทยและของต่างประเทศ ย่อลงในอัตราส่วน 1 ต่อ 25 สถานที่สำคัญ ของไทยมีตั้งแต่ สมัยสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์ เช่น พระปรางสามยอด วัคพระศรีสรรเพชญ์ พระปรางค์วัดอรุณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สะพานพระรามเก้า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฯลฯ สถานที่ของต่างประเทศมีตั้งแต่ หอไอเฟล หอเอลปิซ่า เทพี่สันติภาพ หอนาฬิกาบิกเบน สะพานลอนดอน ฯลฯ

ปราสาทสัจธรรม
ณ บริเวณแหลมราชเวช ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีในเนื้อที่ประมาณ 60 ไร่ เป็นที่ตั้ง ของสถาปัตยกรรมไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสยามประเทศสถาปัตยกรรมไม้แห่งนี้ ชาวบ้านโดยทั่วไป เรียกว่า " วังโบราณ "บ้างก็เรียกตามวัสดุของตัวอาคารที่สร้างด้วยไม้ว่า .. " ปราสาทไม้ " .. แต่เจ้าของ ความคิดและผู้ดำเนินการก่อสร้างคือ คุณเล็ก วิระยะพันธุ์ เรียกอาคารแห่งนี้ว่า " ปราสาทสัจธรรม"
Under Water World Pattaya
นับเป็นสถานที่ๆ น่าสนใจที่หนึ่งในเมืองพัทยา ก้าวแรกที่ได้เข้าไป ในบริเวณจากทางเข้าด้านหน้ามีการจำลอง ชายฝั่งหาดทราย และแก่งหิน มีการแสดง ปะการังสีสดใส มีปลาต่างๆ ว่ายน้ำให้ดู ที่ผมชอบและดูอยู่นานคือปลาหมึก และยังมีฉลามกบ กาวทะเล สถานที่แห่งนี้มี การจัดการจราจร อย่างดี คนเดินทางเดียว ห้ามย้อนศร ซึ่งจากด้านหน้า ต่อไปคืออุโมงค์ปลาล้วนๆ
  สนใจ Click ขอรายละเอียด
สุพรรณบุรีเป็นเมืองสมัยโบราณ พบหลักฐานทางโบราณคดี มีอายุไม่ต่ำกว่า 3,500-3,800 ปี โบราณวัตถุที่ขุดพบมีทั้งยุคหินใหม่ ยุคสัมฤทธิ์ ยุคเหล็ก ละสืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่อง
มาตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ เดิมจังหวัดสุพรรณบุรีเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เมืองทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ” หรือ “พันธุมบุรี” ต่อมาเมื่อพระเจ้ากาแต (เชื้อสายไทยปนพม่า) เสด็จขึ้นครองราชย์ และย้ายเมืองมาอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำท่าจีน ได้ทรงสร้างวัดสนามชัย และบูรณะวัดป่าเลไลยก์ ได้ทรงชักชวนข้าราชการออกบวช จำนวน 2,000 คน จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “สองพันบุรี” ครั้นพระเจ้าอู่ทองทรงย้ายเมืองไปอยู่ทางฝั่งใต้ (ทิศตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน) เมืองนี้จึงได้ชื่อใหม่ว่า “อู่ทอง” จนกระทั่งลุเข้าสมัยขุนหลวงพะงั่ว จึงเปลี่ยนชื่อเป็น สุพรรณบุรี ในที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นเมืองต้นกำเนิดวรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผน อันเป็นวรรณคดีสำคัญเรื่องหนึ่งของของชาติไทย เมื่อไปถึงสุพรรณบุรีเราจะได้สัมผัสบรรยากาศของวรรณกรรมเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็น ชื่อตำบล ชื่อบ้าน ชื่อถนน และชื่อสถานที่สำคัญต่างๆ ในท้องเรื่องยังมีปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น บ้านรั้วใหญ่ วัดเขาใหญ่ ไร่ฝ้าย วัดป่าเลไลยก์ วัดแค ถนนนางพิม ถนนขุนไกร อำเภออู่ทอง และอำเภอศรีประจันต์
  สนใจ Click ขอรายละเอียด