TOP

หากเมนูไม่แสดง Click ..

ลิงค์วัดต่างๆ
วัดท่าการ้อง
วัดประดู่ทรงธรรม
โทรทัศน์
ช่อง 3 ช่อง 5
ช่อง 7 ช่อง 9
ช่อง 11 ช่อง ITV
UBC Nation
โทรศัพท์
GSM 1-2-Call
DTAC Dprompt
Orange Hutch
True TOT
ส่งข้อความ
MobileQ 152
GSM DTAC
ข่าว/หนังสือพิมพ
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
กระแสหุ้น
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรษฐกิจ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
แนวหน้า
บ้านเมือง
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
มติชน
สยามกีฬา
สยามธุรกิจ
สยามรัฐ
Bangkok Post
INN

eXTReMe Tracker


บทสวดองค์เทพ (บทที่วัดแขกใช้สวดบูชาเทพในปัจจุบัน)

นะมะ ปาระวะตี ปะตะเย
ฮารา ฮารา มหา เดวา
เธนนา ดูไดยา สิวาเนห์ โปห์ตรี
เอนแนท ทาวากุม อิไรวาห์ โปห์ตรี


GURU STOTRAM

(สรรเสริญ คุรุเทพ)
โอม กุรุ พรัหมมา กุรุ วิษณุ กุรุ เดโว มเหศวรา กุรุ ซักชัท ปารัม พรัหมมา ตัสไม ศรี กุรุ เวนะมะฮา

GANAPATHI NAMAVALI
(พระพิฆเณศร์)
กาเนชา ชารานัม ชารานัม กาเนชา เจ กาเนชา (3x) ปาฮีมัม เจ กาเนชา (3x) รักชามัม

MURUGAN NAMAVALI
(พระขันธกุมาร)
ศรี มุรุกา เจยะ มุรุกา เจยะ เจยะ มุรุกา ศรี มุรุกา วาซุ ทานิล เมนไม เปรา นัน วาซิยายิ กัตตุม วาดิเวลา
ธีรามุม วีรามุม นาน เปราเว ธีรูวารัล ปูริไว ธีรุมุรุกา อนุทินัม อุนไน ปาดิทาเว อารุล ปูริไว ธีรุ อรุ มุรุกา
อรุทัล ธันไน ธันทิดูไว เวรุ ธูไน อิลไล เวลาวาเน กัตติยาดู เปราเว วาซทิดูเวน กันดา มุรุกา กัตติเวลา
เนนชัม วานากือ อุรุกาโด เนนชัม กานินธือ วาราโย ทิรุวารัล ธาราเว วารุวาเย ธีรุมุรุกา นี วารุวาเย
เวลายุม มาลิลายุม วานากิดูเวน เวกาไม วานดือ อารุล ธารุไว

OM SIVA NAMAVALI
(พระศิวะ)
โอม นามา ศิวายา ศิวายา นามา โอม ศิวายา นามา โอม ศิวะ ศิวะ ศิวะ ศิวะ, ศิวายา นามา โอม
ฮารา ฮารา ฮารา ฮารา, ฮารายา นามาโอม

HAHA MARIAMMAN NAMAVALI
(พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี)
โอม ศักติ โอม ศักติ มารีอัมมา โองการา โปรูเล มารีอัมมา อุนไน วานากิดัม อุททามารกึล
อุรากิล อุยาทิดา เสทิดูไว วารุมายุม พินิจยายุม ออตติตูไว วาซวิล นาลาเม วาซากิดูไว
นัททิล นาลานกัล สิรันทิดาเว นัลลารุล ธันไน นัลกิดูไว แบงคอก วาซัม มารีอัมมา บักธารกาลัย กัปปัย มหา มารีอัมมา การุไนไย โปซฮินทิดัม มารีอัมมา กัตติยาดู ทันทิดา วารัม อัมมา มังกาลา นายากี มารีอัมมา
มังกาลัม อรุลไว มหา มารัอัมมา?


NARAYANAN NAMAVALI
(พระนารายณ์-พระแม่ลักษมีเทวี)
นารายานา นะโม นารายานา นะโม (2x) โกวินดา ฮาริ โกวินดา ฮาริ (2x)
ธูนิลลัม อิรัปปัน ธูรัมบิลัม อิรัปปัน ธูยาวัน โจติ นารายานัน?? อาวัน อานิลัม อิรัปปัน เพนนิลัม อิรัปปัน
อานันดา โจติ นารายานัน (นารายานา....) นามาไท เกตตัล เชมาไท ทารุวัน นันดา โกปาลัน นารายานัน
อาวัน มามาไน อิรัปปัร วามาไน อิรัปปัน มาดาวัน โจติ นารายานัน (นารายานา...) กักกัม โทซิลัย นกไก กอนดา? กันนัน โจติ นารายานัน? นัม วักกัม มานามัม อาวาไน ซารธัล? นัล วาซไว ทารุวัน นารายานัน(นารายานา...)

SRI SITHARAMAN NAMAVALI
(พระราม-พระแม่สีดา)
รามา จายัม ศรี รมาม จายัม? รามาไน นิไนตัล เยธู บายัม? เจยะ เจยะ รามา สีตา รามา? สีตา รามา เจยะ เจยะ รามา สีตา เดวีเยน มานนาวานาม? เองกัล ซินได วาซัม เกซาวานัม? ธุนบา เมลลาม อมวาน ธูได ธิดูวาน
นัม ธูไน อิรูนเด มานไม กัตติดูวาน อินไนกาไล อาวาน ธาดูธิดูวาน? อินบาไม วานดารุล ธันธิดูวาน
เองกัล ปันดารี นาธาน ปารานธามาน บารธากาลิน มานาธิล อาวาน นามัม

GOPALAN NAMAVALI
(พระกฤษณะ-พระแมราธา)
โกวินดา โกปาลา? โกกูลา นันดานา โกปาลา? เวนุ วิโลลา โกปาลา? วิจายา โกปาลา โกปาลา
ราธา กฤษณธ โกปาลา ราธา รามานา โกปาลา? มูราลี โลลา โกปาลา? นันดา มุกุนดา โกปาลา
ยะโวได บาลา โกปาลลา โกมาลา วาซานา โกปาลา? ปูรานา ปูรุชา โกปาลา? ปุนยี มูรเต โกปาลา
กานากัม บาราธารา โกปาลา กาตารูล วาเย โกปาลา

สรรเสริญองค์เทวะ
นะมะ ปาระวะตี ปะตะเย ฮารา ฮารา มหา เดวา เธนนา ดูไดยา สิวาเนห์ โปห์ตรี เอนแนท ทาวากุม อิไรวาห์ โปห์ตรี

สรรเสริญ พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
โอม ศักติ โอม, ศักติโอม, ศักติ โอม (4x)

???? พยางค์ศักดิ์สิทธิ์คำว่า โอม นี้ มักจะเขียนเป็นอักษรเทวนาครี ซึ่งได้บ่งบอกถึงตรีมูรติหรือ ๓ มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในศาสนาฮินดู ในคัมภีร์ของพราหมณ์