หากเมนูไม่แสดง Click ..

ลิงค์วัดต่างๆ
วัดท่าการ้อง
วัดประดู่ทรงธรรม
โทรทัศน์
ช่อง 3 ช่อง 5
ช่อง 7 ช่อง 9
ช่อง 11 ช่อง ITV
UBC Nation
โทรศัพท์
GSM 1-2-Call
DTAC Dprompt
Orange Hutch
True TOT
ส่งข้อความ
MobileQ 152
GSM DTAC
ข่าว/หนังสือพิมพ
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
กระแสหุ้น
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรษฐกิจ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
แนวหน้า
บ้านเมือง
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
มติชน
สยามกีฬา
สยามธุรกิจ
สยามรัฐ
Bangkok Post
INN
โปรแกรมท่องเที่ยว สวัสดีภูเก็ต (PK5) 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1 ยินดีต้อนรับสู่เกาะภูเก็ต- ชมโชว์ภูเก็ตแฟนตาซี
07.00 น.-09.10 น.
เดินทางถึงสถานีขนส่งหรือสนามบินภูเก็ตพบตัวแทนบริษัท ฯที่จะคอยต้อนรับท่าน
1 0 .00 น.
นำเข้าที่พัก ณ โรงแรม ตามที่ท่านได้เลือกไว้ ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 3 -4 ดาวอยู่ใจกลางหาด ป่าตอง หาดกะตะ,กะรน และตัวเมืองภูเก็ต
17.00 น.
นำท่านเดินทางเรียบริมทะเล สู่กมลา สู่อาณาจักร แห่ง ภูเก็ตแฟนตาซี แหล่งบันเทิงระดับโลก ร่วมรับประทาน อาหารค่ำแบบบุฟเฟต์สุดหรูที่ ห้องกินรีทอง หลังอาหาร เชิญ ท่านชมโชว์ ์พิเศษที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุด ในประเทศไทย
23.00 น.
จบการแสดงกลับที่พัก

วันที่ 2

หมู่เกาะพีพีพาท่านชมความงามของหมู่เกาะพีพี สัมผัสกับความงามของอ่าวมาหยา ทราย ขาวริม หาด รอท่านมา สัมผัสดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นปลาสวยงามมากมายเวียนว่าย รอให้ ท่านได้ชื่นชม พาดำ น้ำที่หินกลางแหล่งดำน้ำ ตื้นที่สวยงาม ขากลับพาแวะเกาะไข่ ตามโปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้
06.30 น.
รับประทานอาหารเช้า (โรงแรม)
07:30 น.
รถรับจากโรงแรม
08:30 น.
เรือออกจากท่าเรือ รัษฎา (ภูเก็ต)
10:00 น.
ส่งผู้โดยสาร ที่ท่าเรือ ต้นไทร
11:00 น.
สนุกกับโปรแกรมเล่นน้ำ ดำน้ำ ที่อ่าวมาหยา
12:00 น.
พาเที่ยวชมบริเวณ เกาะ พี พี เล อ่าวโล้ะสะมะ , อ่าวปิเละ , ผ่านถ้ำไวกิ้ง
12:30 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ที่เกาะ พี พี พักผ่อนตามอัธยาศัย

14:45 น.
เรือออกจากท่าเรือ ต้นไทร เดินทางกลับสู่ท่าเรือรัษฎา (ภูเก็ต)
16:30 น.
เรือถึงท่าเรือ รัษฎา (ภูเก็ต) ส่งกลับที่พัก
17.30 น.
นำท่านกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3 ทัวร์อ่าวพังงา,ดินแดนร้อยเกาะ ล่องเรือชมความงามของธรรมชาติ
07.30 น.
รถของบริษัทรับท่านจากที่พัก
09.00 น.

เดินทางถึง วัดถ้ำสุวรรณคูหา นมัสการพระพุทธรูปนอนภายในถ้ำที่สวยงาม,

พบลิงแสนรู้มากมายบริเวณภายนอกถ้ำ

ออกเดินทางไป ท่าเรือ ลงเรือล่องตามสายน้ำ สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

ท่ามกลางป่าโกงกาง ที่อุดมสมบูรณ์ สวยงาม ของอุทยานแห่งชาติ ชมวิถีชีวิตของเหล่าสัตว์น้ำ , แวะชมเขาพิงกัน สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง James Bond 007 ชมความแปลกประหลาดของ เขาตะปู ล่องเรือผ่านถ้ำลอด และตื่นตาตื่นใจกับบรรดาหน้าผา และหุบเขา หรือ เกาะที่มีรูปร่างแปลก แตกต่างกันออกไป

รับประทานอาหารกลางวัน ที่เกาะปันหยี หมู่บ้านกลางน้ำ ชุมชนชาวประมง

เลือกซื้อของฝากได้จากชาวน้านที่นี่ เช่น ผลิตภัณฑ์จากทะเล,เปลือกหอย

1 4 . 3 0 น. เรือเดินทางกลับ มาที่ท่าเรือ ขึ้นรถเดินทางกลับภูเก็ต
1 6 . 3 0 น. นำท่านกลับ ถึง โรงแรมโดยสวัสดิภาพ
วัที่ 4 เชิญท่านเล่นน้ำทะเลหรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย
07. 3 0น. รับประทาน อาหารเช้า (โรงแรม) เวลาส่วนตัวซึ่งท่านสามารถเล่นน้ำทะเลหรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00น. นำท่านส่งสถานีขนส่งหรือสนามบินภูเก็ต
16.00น. เดินทางกลับด้วยความประทับใจ และ โดยสวัสดิภาพ

ราคา 6,000 บาท / ท่าน
ราคาดังกล่าวประกอบด้วย

1. ค่าห้องพัก 3 คืน ณ โรงแรมตามที่ท่านเลือก พร้อมอาหารเช้า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
2. ชมโชว์ภูเก็ตแฟนตาซี พร้อม อาหารค่ำ แบบ บุฟเฟต์ ณ ภัตตาคาร กินรีทอง ภายในภูเก็ตแฟนตาซี
3. ทัวร์เกาะพี พี 1 วัน โดยเรือขนาดใหญ่ (Luxery Boat) พร้อมอาหารเที่ยง
4 ทัวร์อ่าวพังงา 1 วัน พร้อมอาหารเที่ยง
5. รถรับส่งทุกโปรแกรมทัวร์
6. รถ รับ - ส่งระหว่างสถานีขนส่งหรือสนามบิน - โรงแรม
ราคาดังกล่าวไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ค่าซักรีด , ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ)
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคาทัวร์ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (ทัวร์เริ่มต้นที่ภูเก็ต)


อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนลูกทัวร์ กรุณาติดต่อ สอบถามที่สำนักงาน 0-2909-9880,0-1459-2534

หมายเหตุ
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม เพื่อสะดวกแก่การเดินทาง ซึ่งจะยึดตามสภาพ
ของความจำ เป็น และผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญตามอัตภาพ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้
ท่านทราบขณะเดินทาง.