TOP

หากเมนูไม่แสดง Click ..

ลิงค์วัดต่างๆ
วัดท่าการ้อง
วัดประดู่ทรงธรรม
โทรทัศน์
ช่อง 3 ช่อง 5
ช่อง 7 ช่อง 9
ช่อง 11 ช่อง ITV
UBC Nation
โทรศัพท์
GSM 1-2-Call
DTAC Dprompt
Orange Hutch
True TOT
ส่งข้อความ
MobileQ 152
GSM DTAC
ข่าว/หนังสือพิมพ
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
กระแสหุ้น
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรษฐกิจ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
แนวหน้า
บ้านเมือง
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
มติชน
สยามกีฬา
สยามธุรกิจ
สยามรัฐ
Bangkok Post
INN

eXTReMe Tracker


โปรแกรมท่องเที่ยว สวัสดีภูเก็ต(PK2) 3 วัน 2 คืน
วันที่ 1 ยินดีต้อนรับสู่ภูเก็ต , ทัวร์อ่าวพังงา + พายเรือแคนู
07.00 น.-09.10 น. เดินทางถึงสถานีขนส่งหรือสนามบินภูเก็ตพบตัวแทนบริษัท ฯ ที่จะคอยต้อนรับท่าน
10.00 น.

นำเข้าที่พัก

11.30 น. เที่ยว อ่าวพังงา ทัวร รถบัสปรับอากาศรับนักท่องเที่ยวตามจุดนักหมาย
13.30 น. แวะชมวัดถ้ำสุวรรณคูหา
14.15 น. ลงเรือชมอ่าวพังงาด้วยเรือหางยาวท้องแบน
14.45 น. แวะชมเกาะปันหยี
15.30 น. พายเรือเคนูชมความงดงามของธรรมชาติ
16.30 น. แวะชมเขาพิงกัน และเกาะตาปู
17.45 น. ออกเดินทางจากท่าเรือ กลับภูเก็ต
19.00 น. กลับถึงโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2

หมู่เกาะพีพีพาท่านชมความงามของหมู่เกาะพีพี สัมผัสกับความงามของอ่าวมาหยา ทรายขาว ริมหาด รอท่านมาสัมผัส ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น ปลาสวยงามมากมายเวียนว่ายรอให้ท่าน ได้ชื่นชม

06.30 น. รับประทาน อาหารเช้า (โรงแรม)
07.30 น. รับจากโรงแรม
08.30 น. เรือออกจากท่าเรือ รัษฎา (ภูเก็ต)
10.00 น. เดินทางถึง เกาะพีพ ี เรือส่งผู้โดยสาร ที่ท่าเรือ ต้นไทร
11.00 น. สนุกกับโปรแกรมเล่นน้ำ ดำน้ำ ที่อ่าวมาหยา
12.00 น. พาเที่ยวชมบริเวณรอบ เกาะ พี พี เล อ่าวโล้ะสะมะ
12.30 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ที่เกาะพีพีดอน พักผ่อนตามอัธยาศัย

14.45 น. เรือออกจากท่าเรือ ต้นไทร กลับสู่ท่าเรือรัษฎา (ภูเก็ต)
16.30 น. เรือถึงท่าเรือ รัษฎา (ภูเก็ต) ส่งกลับที่พัก
17.30 น. กลับถึงโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3 เชิญท่านเล่นน้ำทะเลหรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย
07.00น.

รับประทาน อาหารเช้า (โรงแรม)
เวลาส่วนตัวซึ่งท่านสามารถเล่นน้ำทะเลหรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00น. นำท่านส่งสถานีขนส่งหรือสนามบินภูเก็ต
16.00น. เดินทางกลับด้วยความประทับใจ และ โดยสวัสดิภาพ

ราคา 4,000 บาท / ท่าน
ราคาดังกล่าวประกอบด้วย

1. ค่าห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
2. ทัวร์ อ่าวพังงา ครึ่งวันบ่าย
3. ทัวร์เกาะพี พี 1 วัน โดยเรือ Luxury Boat พร้อมอาหารเที่ยง
4. รถรับส่งทุกโปรแกรมทัวร์
5. รถ รับ - ส่งระหว่างสถานีขนส่งหรือสนามบิน - โรงแรม
ราคาดังกล่าวไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ค่าซักรีด , ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ)
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนลูกทัวร์ กรุณาติดต่อ สอบถามที่สำนักงาน 0-2909-9880,0-1459-2534

หมายเหตุ
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม เพื่อสะดวกแก่การเดินทาง ซึ่งจะยึดตามสภาพของความจำ เป็น และผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญตามอัตภาพ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบขณะเดินทาง.