หากเมนูไม่แสดง Click ..

ลิงค์วัดต่างๆ
วัดท่าการ้อง
วัดประดู่ทรงธรรม
โทรทัศน์
ช่อง 3 ช่อง 5
ช่อง 7 ช่อง 9
ช่อง 11 ช่อง ITV
UBC Nation
โทรศัพท์
GSM 1-2-Call
DTAC Dprompt
Orange Hutch
True TOT
ส่งข้อความ
MobileQ 152
GSM DTAC
ข่าว/หนังสือพิมพ
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
กระแสหุ้น
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรษฐกิจ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
แนวหน้า
บ้านเมือง
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
มติชน
สยามกีฬา
สยามธุรกิจ
สยามรัฐ
Bangkok Post
INN
โปรแกรมท่องเที่ยว สวัสดีภูเก็ต (PK1)2 วัน 1 คืน
วันที่ 1 ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต- ชมโชว์ภูเก็ตแฟนตาซี
07.00 น. -09.10 น. เดินทางถึงสถานีขนส่งหรือสนามบินภูเก็ตพบตัวแทนบริษัทฯ ที่จะคอยต้อนรับท่าน
10.00 น.

นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต สักการะอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตริย์ท้าวศรีสุนทรจากนั้นขึ้นสู่จุดชมวิว ตัวเมืองภูเก็ต ณ สวนสาธารณะ เขารัง ชมย่านเมืองเก่า ซึ่งคงศิลปกรรมรูปแบบ ชิโน-โปรตุกีส จากนั้น ชมโรงงานกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ที่ขึ้นชื่อของภูเก็ตนำท่านสู่สะพานหินที่ตั้งอนุสาวรีย์เรือดูดแร่ ลำแรก ทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร บรรยากาศริมชายทะเล หลังอาหาร ให้ ท่าน นมัสการหลวงพ่อแช่มที่วัดฉลองที่ชาวภูเก็ตให้ความเคารพ นำท่านชมความงามของแหลม พรหมเทพและให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึก ได้ตามอัธยาศัย ขับรถชมวิว ตามจุดชมวิวต่าง ๆ รอบเกาะ

15.00 น. นำท่านเข้าที่พัก
17.30 น.

นำท่านเดินทางเรียบริมทะเล สู่กมลา สู่อาณาจักร แห่ง ภูเก็ตแฟนตาซีแหล่งบันเทิงระดับโลก ร่วมรับ ประทาน อาหารค่ำแบบบุฟเฟตสุดหรูที่ ห้องกินรีทอง หลังอาหาร เชิญ ท่านชมโชว์พิเศษที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในประเทศไทย

23.00 น. จบการแสดงกลับที่พัก
วันที่ 2

หมู่เกาะพีพีพาท่านชมความงามของหมู่เกาะพีพี สัมผัสกับความงามของอ่าวมาหยา ทรายขาว ริมหาดรอท่านมาสัมผัส ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นปลาสวยงามมากมายเวียนว่ายรอให้ท่านได้ ชื่นชม พาดำ น้ำที่หินกลางแหล่งดำน้ำตื้นที่สวยงาม ขากลับพาแวะเกาะไข่ ตามโปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้

06.30 น. รับประทาน อาหารเช้า (โรงแรม)
07.30 น. นำท่านสู่ท่าเรือ Boat Lagoon เพื่อเดินทางสู่หมู่ เกาะพีพี บริการเครื่องดื่ม ชา - กาแฟ ขนม และผลไม้
09.00 น.

เรือออกจากท่าเรือ Boat Lagoon โดย เรือ Speed Boat ใช้เวลาประมาณ 45 นาที บนเรือบริการเครื่องดื่ม ขนม และผลไม้

09.45 น.

เรือเดินทางถึงเกาะพีพีเล เล่นน้ำทะเลสีฟ้าครามใส อ่าวมาหยา ชมความงามของธรรมชาติใต้ท้องทะเล และชม น้ำทะเลสีเขียวครามดั่งมรกต เดินเล่นบริเวณหาด มาหยา

10.45 น. ดำน้ำชมความงามท ี่ อ่าวโละซามะ ซึ่งเป็นอีกที่หนึ่งที่มีความสวยงาม ของธรรมชาติใต้ท้องทะเล
11.15 น. ชมถ้ำไวกิ้ง หรือ ถ้ำรังนกนางแอ่น เดินทางไปยัง อ่าวลิง ซึ่งมีฝูงลิงเป็นจำนวนมาก
12.30 น.

รับประทาน อาหารกลางวัน ที่โรงแรมพีพีที่เกาะพีพีดอน เดินชมความงามต่างๆ บนเกาะ ชมอ่าวต้น ไทร และอ่าวโละดาลัม

14.00 น.

ออกจากอ่าวต้นไทร เพื่อดำน้ำชมความงาม ที่ หินกลาง ซึ่งเป็นจุดดำน้ำที่จะพบกับปะการังสวยงาม ซึ่งเป็นอีกที่หนึ่งที่มีความสวยงาม ของธรรมชาติใต้ท้องทะเล

14.40 น.

เดินทางไปเกาะไข่ ซึ่งเป็นอีกเกาะหนึ่งที่มีความงามของธรรมชาติใต้น้ำ มีฝูงปลามากมาย หากโชคดี ก็สามารถมองเห็น ปลาโลมา เล่นน้ำ เดินเล่นบนหาดทราย ขาวละเอียด ตามอัธยาศัย

16.00 น. เดินทางออกจาก เกาะไข่ กลับมายังท่าเรือ Boat Lagoon
16.45 น. กลับสู่ท่าเรือ นำท่านส่งสถานีขนส่งหรือสนามบินภูเก็ต
18.30 น. เดินทางกลับด้วยความประทับใจ และ โดยสวัสดิภาพ


ราคา 4,000 บาท / ท่าน

ราคาดังกล่าวประกอบด้วย

1. ค่าห้องพัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
2. ชมโชว์ภูเก็ตแฟนตาซีพร้อมอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคาร กินรีทองภายในภูเก็ตแฟนตาซี
3. ทัวร์เกาะภูเก็ต พร้อม อาหารเที่ยง
4. ทัวร์เกาะพี พี 1 วัน โดยเรือ Speed Boat พร้อมอาหารเที่ยง
5. รถรับส่งทุกโปรแกรมทัวร์
6. รถ รับ - ส่งระหว่างสถานีขนส่งหรือสนามบิน - โรงแรม
ราคาดังกล่าวไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ค่าซักรีด , ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ)
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนลูกทัวร์ กรุณาติดต่อ สอบถามที่สำนักงาน 0-2909-9880,0-1459-2534

หมายเหตุ
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม เพื่อสะดวกแก่การเดินทาง ซึ่งจะยึดตามสภาพของความจำ เป็น และผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญตามอัตภาพ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบขณะเดินทาง.