TOP

ลิงค์วัดต่างๆ
วัดท่าการ้อง
วัดประดู่ทรงธรรม
โทรทัศน์
ช่อง 3 ช่อง 5
ช่อง 7 ช่อง 9
ช่อง 11 ช่อง ITV
UBC Nation
โทรศัพท์
GSM 1-2-Call
DTAC Dprompt
Orange Hutch
True TOT
ส่งข้อความ
MobileQ 152
GSM DTAC
ข่าว/หนังสือพิมพ
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
กระแสหุ้น
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรษฐกิจ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
แนวหน้า
บ้านเมือง
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
มติชน
สยามกีฬา
สยามธุรกิจ
สยามรัฐ
Bangkok Post
INN




eXTReMe Tracker


ทำดีเพื่อแม่ พาแม่ทำบุญ
1
วัดแม่นางปลื้ม สักการะหลวงพ่อขาว “พระพุทธนิมิตรมงคลศรีรัตนไตร” ขอพรเสริมสิริมงคลสายใยรักแม่-ลูก
2
วัดพนมงค์เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แม่นมยงค์และคุณลูกยังสามารถพาคุณแม่เที่ยว
ชมบ้านฯพณฯดร. ปรีดี พนมยงค์ที่อยู่บริเวณหน้าวัดได้อีกด้วย
3
วัดอโยธยาหรือวัดเดิม เชื่อว่าบริเวณวัดนี้เคยเป็นพระราชวังสมัยอโยธยา
4
วัดดุสิตาพาคุณแม่ฟังเรื่องราวประวัติวัดและแม่ดุสิตาที่มีความสำคัญสมัยอโยธยา
***
รับประทานอาหาร แบบบุฟเฟ่ที่โรงแรม ธรรมะมงคลทัวร์
5
วัดวัดธรรมิกราช สักการะพระวิหารพระพุทธไสยยาสน์(พระนอน)ที่พระมเหสีทรงอธิษฐานไว้ว่าเมื่อพระธิดาหายประชวรจะสร้างถวาย มีพระเจดีย์ประธานทรงลังกาที่มีรูปพญานาค 7 เศียรแผ่พังพาน
6
วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหารพาคุณแม่กราบขอพรรูปหล่อรัชกาลที่ 5 และชมตำหนักของรัชกาลที่ 5เป็นที่เก็บรูปภาพโบราณและพระราชประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงสวรรคต
7
วัดกล้วย สักการะอัฐิธาตุเกจิอาจารย์ดัง หลวงปู่ต่วน อินทปัญโญ อดีตเจ้าอาวาสและสักการะพระสารีริกธาตุที่ได้พาพลัง
ฝนตกใหญ่
8
วัดสุวรรณดาราราม –กราบนมัสการหลวงพ่อทอง วัดขององค์ปฐมจักรีวงศ์ มีภาพ
เขียนพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวร ตามรอยพระบาทพระชนกนารถ
9
สักการะพระมงคลบพิตรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง สร้างสมัยพระเจ้าทรงธรรม สมัยเดียวกับที่พยรอยพระพุทธบาทสระบุรี และถูกพม่าทำลาย ต่อมาอูนุนายกรัฐมนตรีพม่าได้ร่วมบริจาคเงินสร้างวิหารน
? เลือกซื้อของที่ระลึกจากร้านขายสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น โรตีสายไหม ผลไม้กวน ก้างปลาทอดกรอบฯลฯ
18.00 ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมอิ่มบุญกันถ้วนหน้า สาธุ สาธุ สาธุ.
? สำหรับคุณลูกราคาท่านละ 999? บาท / ท่าน
พิเศษสำหรับคุณแม่ราคาท่านละ? 99 บาท/ท่าน
เด็กอายุไม่ถึง 4 ขวบ ฟรี
เด็กอายุ 4-12 ขวบ? 70 %
เด็กอายุ 12 ขวบขึ้นไป ราคาเต็ม
สงวนสิทธิ์ขั้นต่ำจำนวนคุณลูก 25? ท่านขึ้นไป
?


ราคาที่เสนอนี้รวม

ค่ารถโค๊ช vip ปรับอากาศ ?รับ-ส่ง ณ จุดรับส่งที่กำหนด
อาหารว่างเช้า
อาหารกลางวัน(บุฟเฟ่โรงแรม)
น้ำดื่มตลอดการเดินทาง (น้ำเปล่า)พร้อมบริการผ้าเย็น
ค่าเข้าชมหรือค่าบำรุงสถานที่ต่างๆ
ประกันอุบัติเหตุ
ค่ามัคคุเทศก์+สต๊าฟ
หนังสืออยุธยามหามงคล
พวงมาลัย สำหรับกราบคุณแม่ ครอบครัวละ 1 ชุด

ราคาที่เสนอนี้ไม่รวม

ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการทัวร์ที่กำหนด
ค่าทำบุญและบูชาวัตถุมงคลและของต่างๆ

การชำระเงิน/การจองทัวร์
สำรองและจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย?15 วัน์ พร้อมชำระค่ามัดจำทัวร์ 50% ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน โดยสามารถชำระผ่านธนาคาร...
ธนาคารกรุงเทพฯ สาขานวนคร บัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี สายพิณ ลือชา เลขที่ 083-0023-800
สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.? 084-1544209, 081-4592534, 0-2909-9880

eXTReMe Tracker