TOP

ลิงค์วัดต่างๆ
วัดท่าการ้อง
วัดประดู่ทรงธรรม
โทรทัศน์
ช่อง 3 ช่อง 5
ช่อง 7 ช่อง 9
ช่อง 11 ช่อง ITV
UBC Nation
โทรศัพท์
GSM 1-2-Call
DTAC Dprompt
Orange Hutch
True TOT
ส่งข้อความ
MobileQ 152
GSM DTAC
ข่าว/หนังสือพิมพ
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
กระแสหุ้น
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรษฐกิจ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
แนวหน้า
บ้านเมือง
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
มติชน
สยามกีฬา
สยามธุรกิจ
สยามรัฐ
Bangkok Post
INN
eXTReMe Tracker


โปรแกรมทัวร์สายธรรมะปฏิบัติ
๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐
๒ วัน ๑ คืน
กรุงเทพ-อยุธยา-สิงห์บุรี
รายละเอียดโปรแกรม

วันแรกของการเดินทาง
07.00 น .พร้อมกันที่ ณ จุดนัดพบ
07.15 น . ออกเดินทาง
08.30 น. เดินทางถึง พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นมัสการขอพร ซึ่งตั้งอยู่ทางเข้าวัดภูเขาทอง
(ทุ่งภูเขาทอง ซึ่งอดีต เคยเป็นที่ตั้งกองทัพหน้าด่านของ ขุนพิเรนทรเทพที่ต้านทัพพม่าก่อนเข้าตีกรุงศรี)
09.30น. ถึงวัดต้นสน เป็นวัดเก่าแก่ มี พระพุทธรูปพระศรีเมืองทอง หล่อด้วยโลหะองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
10.15น. ถึงวัดไชโยวรวิหาร นมัสการ พระมหาพุทธพิมพ์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จ. อ่างทอง และรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์โต ที่สวยงามมาก
11.00น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.00น. ถึง จ. สิงห์บุรี
13.00น. จัดเก็บสัมภาระ สะสมบุญ และร่วม สนทนาธรรม
17.30น. รับประทานอาหารเย็น (ยกเว้นผู้ถือศิล ๘)
19.00น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น และฝึกปฎิบัติธรรมเบื้องต้นกับ พระอาจารย์ผู้ฝึกสอนปฏิบัติธรรม
วันที่ 2 ของการปฎิบัติธรรม
05.00น. ทำวัตรสวดมนต์เช้า
07.30น. รับประทานอาหารเช้า
08.30น. ปฎิบัติธรรมกับพระอาจารย์ผู้สอน
11.30น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.00น. ปฎิบัติธรรม / สะสมบุญบารมีก่อนกลับ
13.30น. กราบนมัสการลา พระอาจารย์ผู้สอน ออกเดินทางกลับ
- เข้ากราบเคารพอนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจันวีรชนไทยที่กล้าหาญและเสียสละเพื่อชาติไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา
- กราบนมัสการพระนอน ณ วัดพระนอนจักรสีห์
- แวะซื้อของฝากของที่ระลึกก่อนกลับ
18.00น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจและอิ่มบุญกันทั่วหน้า สาธุ สาธุ สาธุ.

สิ่งที่ต้องเตรียม
รองเท้าใส่สบาย
ชุดขาว (เสื้อ-กางเกง) ยาประจำตัว ( ถ้ามี )

จำนวนลูกทัวร์ 10 ท่า