TOP

หากเมนูไม่แสดง Click ..

ลิงค์วัดต่างๆ
วัดท่าการ้อง
วัดประดู่ทรงธรรม
โทรทัศน์
ช่อง 3 ช่อง 5
ช่อง 7 ช่อง 9
ช่อง 11 ช่อง ITV
UBC Nation
โทรศัพท์
GSM 1-2-Call
DTAC Dprompt
Orange Hutch
True TOT
ส่งข้อความ
MobileQ 152
GSM DTAC
ข่าว/หนังสือพิมพ
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
กระแสหุ้น
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรษฐกิจ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
แนวหน้า
บ้านเมือง
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
มติชน
สยามกีฬา
สยามธุรกิจ
สยามรัฐ
Bangkok Post
INN
โปรแกรมไหว้พระมหามงคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๙ วัด
รายละเอียดโปรแกรมที่ ๒


๑ วัดใหญ่ชัยมคล
"เจดีย์ใหญ่ศรีอยุธยา องค์ราชานเรศวร
เชิญชวนนมัสการ ถวายทานสิริมงคล"

สัญลักษณ์ที่เด่นชัดมองเห็นแต่ไล คือพระเจดีย์สูงใหญ่เป็นสง่า เดิมชื่อ วัดป่าแก้ว - วัดพระยา
ไทย - วัดเจ้าไท เชื่อกันว่าเจดีย์ใหญ่ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศในชัยชนะและอุทิศส่วนกุศลภายหลังจากการทำศึกสงครามกับพระ
มหาอุปราชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการที่สำคัญภายในวัดคืออค์พระประธานพระพุทธ
ชัยมงคลภายในโบสถ์ของวัด มีรูปเขียนจิตรกรรมสมัยใหม่ ภาพยุทธหัตถีสวยงาม นอก
จากี้ยังมีวิหารพระนอนไสยาสน์ อิสริยวงศ ศาลพระรูปสำริดพระนเรศวร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ
อีกมากมาย นอกจากนี้วัดใหญ่ชัยมงคลยังเป็นที่ตั้งของสำนักชี มีการประกอบพิธีบวชชี
พราหมณ์สำหรับสตรีที่ต้องการความสงบในจิตใจโดยเฉพาะอีกด้วย
มหามงคล
ชัย มงคล การอภัยทาน เมตตามหานิยม การทำนายดวงชะตา ศิล สมาธิ ปัญญา๒ วัดพุทธไธสวรรค์
"กุฏิพระพุทธโฆษาจารย์
พระปรางค์งามสง่า ศรัทธาท้าวอู่ทอง

สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. ๑๘๗๖ ตรงบริเวณที่ประทับของพระเจ้าอู่ทอง หรือที่เรียกกันว่า ฑเวียงเหล็ก" สิ่งศักดิ์สิทธิ์และมหามงคล คือองค์พระประธานของวัดที่ชาวบ้านมักจะเรียกกันว่า "หลวงพ่อดำ" นอกจากนี้ยังมีกุฏิสมัยอยุธยาตอนปลายของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ สังฆราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา มีการเขียนฝาผนังภายในฝีมือช่างหลวงอยุธยา เล่าเรื่องราวการเดินทางไปลังกาทวีปของพระพุทโฆษาจารย์ และเรื่องในไตรภูมิ ปรางค์ใหญ่สีขาวของวัดนี้เป็นหนึ่งในพระมหาธาตุเจดีย์สำคัญของกรุงศรีอยุธยา เล่ากันตามความเชื่อในสมัยก่อนว่า ผู้เดินทางผ่านวัดพุทไธศวรรย์จะกราบไหว้ขอพรให้ปลอดภัยในการเดินทาง และหากลูกเจ็บไข็ได้ป่าวยก็มักจะนำลูกของตนมาถวายเป็นลูกของพระเจ้าอู่ทอง และแก้บนด้วยการบวชถวายเมื่อครบอายะ
มหามงคล
เมตตามหานิยม อยู่ยงคลกระพัน รักษาโรคภัย หน้าที่การงาน การสอบเข้าทหารตำรวจและราชการ๓ วัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหาร
"พระพุทธนิมิตพิชิตมาร งามตระหง่าน
เล่าขานทององค์ทรงเครื่อง ลือเลื่องพระทวาราวดี "

ตั้งอยู่ริมคลองสระบัวตรงข้ามกับกับพระราชวังหลวงชื่อเดิมว่า "วัดหน้าพระเมรุราชิการราม" สร้างขึ้นในสมัยต้นกรุงศรีอยุธยา เป้นวัดเดียวที่ไม่ถูกทำลายในคราวเสียกรุงฯ ได้รับการบูรณะปฏิสังขขรณ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระอุโบสถเป็นศิลปะแบบอยุธยาแท้ ห้าบรรณแกะสลักไม้เป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ พร้อมด้วยหมู่เทพพนม 16 คงค์ มีการเจาะช่องแสงแทนการใช้หน้าต่างเพดานแกะสลักไม้เป็นรูปดวงดาว สิ่งศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการที่สำคัญ คือ พระประธานในพระอุโบสถพระนามว่า "พระพุทธนิมิตรพิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลนาถ" เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องน้อยหล่อสำริด ปางมารวิชัย พุทธลักษณะงดงามตระการตาในศิลปะแบบปราสาททอง สมัยรัชกาลที่ 3 ได้มีการปฏิสังบรณ์วัดหน้าพระเมรุครั้งใหญ่ โดยยังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิมไว้ เละโปรดให้อัญเชิญพระพุทธรูปศิลาแบบนั่งห้อยพระบาท "พระคันธารราฐ" ศิลปะแบบทวาราวดีจากวัดมหาธาตุมาประดษฐานไว้ในพระวิหารน้อย วัดหน้าพระเมรุรชิการาม มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวและการทำบุญตามแบบอย่างพระพุทธศาสนา ผู้ที่มาเทียวนมัสการวัดต่างๆ ในอยุธยาแล้ว หากไม่ได้มาเยี่ยมชม สักการะพระทรงเครื่องวัดหน้าพระเมรุ ก็ดูเหมือนกับว่าไม่ได้มาถึงของดีในอยุธยาอีกที่หนึ่งเลยทีเดียว
มหามงคล
ความเจริญรุ่งเรือง การขอความสำเร็จในหร้าที่การงาน และเมตตามหานิยม๔ วัดท่าการ้อง
"สักการะหลวงพ่อยิ้มหรือพระพุทธรัตนมงคล
ชมศิลปะโบราณ ลวดลายวิจิตร"

ที่ตั้งวัดอยู่ใกล้กับวัดธรรมาราม เป็นที่ราบติดแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะเมือง อาคารเสนาสนะต่างๆ มีพระอุโบสถกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๒ เมตร อายุ ๓๗๒ บูรณะเมื่อ ปี
๒๕๐๘ โครงสร้างก่ออิฐถือปูน หน้าบันและบายเครื่องบนเป็นไม้จำหลัก ซุ้มประตูหน้าต่างประ
ดับลายปูนปั้น บานประตูเขียนลวดลายรถน้ำรูปเสี้ยวกางประทับยืนบนหลังสิงห์โตจีน ช่องลมระ
เบียงด้านหน้าอุโปสถประดับเครื่องเคลือบเขียวมีกำแพงแก้วล้อมรอบอุโบสถ รูปแบบสถาปัตย
กรรมศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น ศาลาการเปรียญกล้างเป็นอาคารทรงไทยไม้สัก นอกจากนี้ยัง
มีกุฏิสงฆ์หอระฆมังทรง ๘ เหลี่ยม ๒ ชั้น ศาลาท่าน้ำ แจดีย์รายหน้าพระอุโบสถมีพระประฐาน
สมัยอยุธยาที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มีประชาชนเคารพนับถือมากคือ หลวงพ่อรัตนมงคล หรือ
(หลวงพ่อยิ้ม) วัดท่าการ้อง เป็นวัดโบราณมีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นก่อนในปี พ.ศ. ใด (มาแล้วต้องมาอีก) ลิงค์ของวัด
มหามงคล
การบูชาพระรัตนตรัย ขอพรหลวงพ่อยิ้ม๕ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
"หลวงพ่อโตงามสง่า ศรัทธาพระศาสนา
การค้ารุ่งเรือง พระคู่เมืออยุธยา"

เป็นวัดมหานิกายตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก ่ตรงข้ามเกาะเมืองทงทิศตะวันตกเฉียงใต้ สันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญในวัดนี้คือ "พระเจ้าพนัญเชิ." หรือ "หลวงพ่อโต" หน้าตักกล้าง ๒๐.๑๗ เมตรสูงจากปลายพระชงฆ์ถึงพระรัศมี ๑๙ เมตรลงรักปิดทองฝีมือปั้นงดงามเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยและชาวจีน ที่เชื่อถือในเรื่องโชคลาภและความร่ำรวยจากการค้าตั้งแต่สมัยโบราณในตำนานของ "ซำปอฮกุกง" สมัยรัชกาลที่ ๔ ได้โปรดให้มีการบูรณะซ่อมแซมวิหารและองค์พระครั้งใหญ่ ทรงพระราชทานนามหลวงพ่อโตว่า "พระพทุธไตรรัตนายก" ผู้ที่มานมัสการกราบไหว้ มักจะประสบความสำเร็จในชีวิต หน้าที่การงาน และมีโชคลาภจาก การทำมาหากินที่สุจริตอยู่เสมอ จะสังเกตได้ว่ามีชาวจีนจากต่างประเทศนิยมมานมัสการเป็นหมู่คณะ โดยเฉพาะในช่วงตรุษจีนยิ่งมีเป็นจำนวนมาก
มหามงคล
การค้าพาญิชย์รุ่งเรือง ความสำเร็จในหน้าที่การงาน๖ วิหารพระมงคลบพิตร
"กราบองค์พระมงคลบพิตร ตั้จิตศรัทธา
สักการะบูชา อยุธยาพระศรีนคร"

วิหารพระมคลบพิตร ภายในประดิษฐานพระมงคลบพิตรหรือ หลวงพ่อมงคลบพิตรพระคู่บ้านคู่
เมืองของอยุธยา เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นบุสำริด ปางมารวิชัยขนาดใหญ่ลงรักิดทองก่ออิฐเป็น
แกนหน้าตักกว้าง ๔ วาเศษ สร้างขึ้นในสมัยพระไชยราชาธิราช เดิมอยู่ทางทิศตะวันออกนอก
พระราชวังหลวง ตรงบริเวณที่เคยเป็นวัดชีเชียง พระเจ้าทรงธรรมโปรดให้ชะลอมาไว้ทางด้าน
ตะวันตก สถานที่ซึ่งประดิษฐานอยู่ในปัจจุบัน และโปรดให้สร้างมณฑปสวมไว้ ต่อมาในแผ่น
ดินสมเด็จพระเจ้าเสือเกิดฟ้าผ่ายอดมณฑปพระมงคลบพิตรเศียรพระพุทธรูปหักลง จึงทรง
พระกรุณาโปรดฯให้รื้อมณฑปสร้างใหม่แปลงเป็นพระวิหารแทนจนพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง วิหารพระมงคลบพิตรถูกเผาทำลายในคราวเสียกรุง เมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระยาดบราณราชธานินทร์สมุทเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า
ได้ทำการบูรณะต่อพระกรขวาและพระเมาฬี ปัจจุบันองค์พระมงคลบพิตรได้รับการบูรณะปิด
ทองสวยงามเป็นสง่าโดยมูลนิธิวิหารมงคล จึงนับได้ว่าพระมงคลบพิตร เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ
สิริมงคลที่สำคัญของอยุธยา
มหามงคล
เมตตามหานิยม สิริมงคลทุกด้าน๗ วัดสุวรรณดาราราม
"วัดแห่งพระชนกนาถ ทวยราษฏร์พร้อมภักดี
บำเพ็ญบุญบารมี ถวายองค์จักรี พระจอมไทย "


วิหารพระมคลบพิตร ภายในประดิษฐานพระมงคลบพิตรหรือ หลวงพ่อมงคลบพิตรพระคู่บ้านคู่
เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิตราชวรวิหาร เดิมชื่อ วัดทอง สมเด็จพระปฏมบรมชนกแห่ง
ราชวงศ์จักรีทรงสร้างขึ้นครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แต่ถูเผาทำลายภายหลังกรเสียกรุงในปี
๒๓๑๐ รัชกาลที่ ๑ จึงโปรดให้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ทั้งพระอารามโปรดให้ช่างเขียนภาพเทพชุม
นุม เขาพระสุเมรุ ไว้ที่ผนังพระอุโบสถตอนบน ส่วนตอนล่างเขียนเรืองพระเวสสันดรชาดก
เตมีย์ชาดก สุวรรสามชาดก วัดสุวรรณดารารามได้รับการบูรณะปฏสังขรณ์และสร้างศาสน
สถานขึ้นในทุกรัชสมัยของราชวงศ์จักรี โดยเฉพาะสมัยรัชการลที่ ๗ โปรดให้พระยาอนุ
ศาสน์จิตกร เขียนจิตกรรมภาพพระราชพงศาวดารสมัยสมมเด็จพระนเรศวรไว้บนรอบผนัง
ของพระวิหาร ฐานพระอุโบสถของวัดสุดวรรณดารารามมีลักษระเป็นโค้งสำเภาเรือ หรือตก
ท้องช้าง เป็นความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการที่สำคัญ คือ หลวง
พ่อทอง พระประธานในอุโบสถที่ให้กลิ่นอายของความศักดิ์สิทธิ์เมือเข้ามาเที่ยวชม นอกจาก
นี้ยังมีศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองที่มีความเชื่อถือในเรืองของโชคลาภละการเสี่ยงทาย
มหามงคล
เมตตามหานิยม บูชาพระรัตนตรัย๘ วัดราชประดิษฐาน
"วัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์"

วัดราชประดิษฐาน อยู่ริมคลองประข้าวเปลือก ฝั่งตะวันตก ถนนอู่ทอง ตำบลหัวรอ อำเภอพระนคร ศรีอยุธยา วัดนี้สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น เป็น วัดที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ครั้งดำรงพระอิสริยยศ เป็นพระเฑียรราชทรงผนวชอยู่ และเมื่อก่อนเสีย กรุงฯ ใน พ.ศ. 2310 พระเจ้าอุทุมพรกรมขุนพร พินิต (ขุนหลวงหาวัด) ซึ่งทรงผนวชอยู่ ณ วัด ประดู่โรงธรรม นอกพระนครก็ได้เสด็จมาประทับ อยู่ ณ วัดนี้ จวบจนกระทั้งเสียกรุงฯ แล้ว จึงถูกพม่า เชิญไปยังประเทศพม่าด้วย ที่วัดนี้มีสิ่งที่ควรทราบอยู่อย่างหนึ่งคือ ที่ผนัง พระอุโบสถเก่าของวัดนี้มีภาพเขียนสมัยอยุธยา เป็นรูปภาพสมัยครั้งคนไว้ผมยาว พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เคยเสด็จพระ ราชดำเนินมาทรงทอดพระเนตร และโปรดเกล้าฯ ให้กรมขุนรชสีหวิกรมถ่ายอย่างภาพนั้นไว้ ใน รัชกาลที่ 5 แรกเสวยราชย์ก็เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรภาพเขียนดังกล่าวนี้ถึง 2 ครั้ง ปัจจุบันปรากฏว่ารูปภาพลบเลือนไปหมด เพราะ พระอุโบสถไม่มีหลังคา และพระอุโบสถหลังนี้ ทางวัดได้รื้อถอนเมื่อ พ.ศ. 2507 เพื่อสร้าง พระอุโบสถใหม่ ในปัจจุบันได้รวม "วัดท่าทราย" (ร้าง) ซึ่งในรัชสมัยสมเด็จพระบรมโกศเป็นที่อยู่ ของพระมหานาค ผู้รจนา "ปุณโณวาทคำฉันท์" อันมีชื่อเสียงอยู่ในวงวรรณคดีทุกวันนี้ เข้าเป็น วัดเดียวกันด้วย เรียกว่า "คณะท่าทราย
มหามงคล
เสริมสร้างบารมี เจริญรุ่งเรือง๙ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
"กราบนมัสการพระครูหลวงปู่เทียม วัดกษัตรา
ศรัทธาชาวอยุธยา สืบรักษาพุทธวัฒนธรรม"

เดิมชื่อ "วัดกกษัตรา" หรือ "วัดกษัตราราม" เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราธานี มีพระปรางค์เป็นประธานของวัด ในสมัยรัชการที่ ๑ เจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ กรมพระราชวัง และกรมขุนอิศรานุรักษ์(เกศ) ทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ทั้งพระอาราม วัดกษัตราเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดกษัตราธิราช" ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สถานที่สำคัญภายในวัด คือพระประธานในพระอุโบสถที่มีแท่านฐานผ้าทิพย์ปูนปั้น ฝีมือประณีตงดงาม ใบเสมาของพระอุโบสถเป็นใบเสมาคู่แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง ปัจจุบันเป็นวัดที่พระสงฆ์จำพรรษา สิ่งศักดิ์สิทธิ์และสริริมงคลของวัดกษัตรา เป็นที่รู้จักกันดีของชาวอยุธยาและละแวกใกล้เคียง คือพระเกจิอาจารย์ หลงปู่เทียม ในความเชื่อทางด้านวัถุมงคล อยู่ยงคงกระพัน เมตตามหานิยม
มหามงคล
เมตตามหานิยม คงกระพันชาตรี หน้าที่การงาน