ในกรณีที่เมนูต่างๆ ทางด้านซ้ายไม่แสดงให้เลือก อาจเป็นเพราะตัว IE ของท่านไม่ได้เปิดให้ Run Script ซึ่งท่านไม่ต้องตกใจว่าจะมี
ไวรัสเข้าเครื่องของท่าน ให้ท่านทำการ Click ที่แถมยาวๆ สีเหลือง ซึ่งจะมีคำว่า Allow Blocked Content... ตามรูปที่ 1 และ 2เมื่อทำการ Click แล้วจะปรากฏข้อความ ดังรูปที่ 3 ให้ท่านตอบ yes เมนูด้านซ้ายก็จะปรากฏให้ท่านเลือกหัวข้อต่างๆ ดังรูปที่ 4 เป็นอันเรียบร้อยค่ะ

แสดงแล้วค่ะ เมนูด้านซ้ายที่ถูกซ่อนไว้ ขอบพระคุณมาก ค่ะ ที่เข้ามาเยี่ยมชม